מארז מגן מים

מארז מגן מים עד לעומק של 85 מטר 

299