מתאם כובע

מתאם לקיבוע המצלמה על גבי קובע מצחיה 

 

 

 

 

 

75